Appie.cz » Jablíčkář.cz » Neomezené Fotky Google končí. Kde nyní fotky a videa zálohovat?

Neomezené Fotky Google končí. Kde nyní fotky a videa zálohovat?

V dnešní době je opravdu velmi důležité zálohovat. Někteří jedinci si tuto nepsanou povinnost uvědomují, jiní zase bohužel naopak ne – svět se tak dělí na dvě pomyslné skupiny. Členové druhé zmíněné skupiny, tedy ti jedinci, kteří nezálohují, se ve většině případech tak jako tak jednoho dne přidají ke skupině první, která pravidelně zálohuje. Většinou je k tomu donutí právě fakt, že došlo k selhání zařízení, na […]

Importováno: 21. Listopadu 2020 (16:00), Jablíčkář.cz Jablíčkář.cz

Trvalý odkaz: https://jablickar.cz/neomezene-fotky-google-konci-kde-nyni-fotky-a-videa-zalohovat/